Hotline • +(84)908060668 • Ho Chi Minh: +842873042000 • Ha Noi: +842873042000 nhấn phím 2 • Hai Phong: +842873042000 nhấn phím 3
SCROLL
01 About Sealand Logistics
SEALAND LOGISTICS
Welcome to SEALAND LOGISTICS – we are one of the leading freight forwarders & logistics company based in VIETNAM that provides a complete range of services such as: Air and Ocean Freight, Customs Brokerage, Inland Trans- portation, Warehouse and Project Cargo.
02 DỊCH VỤ
Có rất nhiều yếu tố quyết định đến chi phí
Với kinh nghiệm hỗ trợ nhiều cá nhân và doanh
  Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ hằng tuần đóng
Với thế mạnh là vận chuyển đường biển, hàng nguyên
  Vận chuyển hàng không là giải pháp tối ưu
Dịch vụ kho bãi Kho bãi đóng vai trò quan
Sealand Logistics hỗ trợ tư vấn khách hàng các loại
Để đáp ứng nhu cầu về vận chuyển hàng hóa,
03 TÀI LIỆU TIỆN ÍCH
Resource 1
Resource 2
04 Our Partners
Please submit information for quotation,
We will contact